Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

1736 835e 500

April 01 2017

0715 f01f 500
Sponsored post
feedback2020-admin

March 31 2017

przemek2355
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaxannabelle xannabelle

March 16 2017

przemek2355
8523 a589 500
Chatillion Car Graveyard, Belgium.

April 19 2015

przemek2355
2994 f7b9 500
Reposted frompastelina pastelina viaoutline outline
przemek2355
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaAbigaj Abigaj
przemek2355
6245 79f1
Reposted fromNicinic Nicinic
przemek2355
6257 b5fa
Reposted fromnudnik-pierdoly nudnik-pierdoly
Reposted frommessedup messedup
przemek2355
Reposted fromFlau Flau
przemek2355
7080 45b6 500
Reposted fromcolourofmoonlight colourofmoonlight
przemek2355
Reposted fromasdsadasdsad asdsadasdsad
przemek2355
8643 6f8a 500
Reposted fromVictoire Victoire
przemek2355
“Jakie to dziwne, że dwoje przyjaciół może zmienić się w nierozłączną parę, potem w nienawidzących się, a w końcu obojętnych sobie ludzi. I to wszystko w ciągu jednego życia.”
— Tahereh Mafi – Dar Julii
Reposted fromSalute Salute
przemek2355
9314 8916 500
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup
przemek2355
9386 c754
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer
przemek2355
0370 c487
Reposted fromdamahamburgera damahamburgera
przemek2355
0573 291d
Reposted frommru3 mru3
przemek2355
Przeziębisz się
Od lodu w twojej duszy
Więc nie wracaj
złamałeś wszystkie obietnice
I myślisz, że niby kim jesteś?
Reposted fromAbigaj Abigaj
przemek2355
6805 598c
O tak !
Reposted fromsaaabi saaabi viaAbigaj Abigaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...